REGULAMIN PROMOCJI:
„RABAT 50% NA START”

Jak skorzystać z promocji „START -50% NA WSZYSTKO Z OFERTY”?

1. Promocja „RABAT 50% NA START” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.mayram.pl 

2. Aby skorzystać z promocji „RABAT 50% NA START” należy:

a) do 21.05.2020 zarejestrować się do Newsletter-a na stronie www.mayram.pl lub za pośrednictwem facebooka.

b) Odebrać kupon rabatowy wysłany przez Mayram S.C. na adres mailowy podany  podczas rejestracji w podpunkcie 2a.

c) Gdy sklep zostanie już uruchomiony zarejestrować się jako kupujący podając niezbędne dane 

d) Dokonać zakupu minimum jednego produktu 

e) Przed finalizacją zakupu wpisać kod z kuponu rabatowego, wówczas na cały asortyment z koszyka zostanie naliczone 50% zniżki

3. Promocja „RABAT 50% NA START” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

4. Promocja „RABAT 50% NA START” obowiązuje od dnia 29.05.2020 roku do 31.05.2020

5. Z promocji „RABAT 50% NA START” jedna osoba może skorzystać tylko raz

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,RABAT 50% NA START” (,,Promocja”) jest Mayram Spółka Cywilna z siedzibą w Szadku przy ul. Warszawskiej 2, kod 98-240, NIP 8291746411, REGON 385857417 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.mayram.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze Sklepu internetowego

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie do 21.05.2020 zapiszą się do newsletter-a na stronie www.mayram.pl  

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej, podany tam adres email, jest uprawniony do otrzymania kuponu rabatowego w wysokości 50% na zakupy w Sklepie internetowym

 6. Uczestnik promocji, który otrzymał kupon rabatowy może wykorzystać po rejestracji na stronie sklepu internetowego www.mayram.pl i zakupu w nim minimum jednego produktu.

7. Aby wykorzystać kupon Uczestnik Promocji podczas finalizacji zakupów wpisuje otrzymany kod z kuponu rabatowego i opłaca pozostałą sumę zakupów .

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami funkcjonującymi u Organizatora, jak również Uczestnik może otrzymać i wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.

10. Promocja obowiązuje od dnia 29.05.2020 r. do dnia 31.05.2020.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.mayram.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2020 roku.

Zamknij panel
Darmowa wysyłka od 199 zł.